top of page

MAGIA SEXUALIS

Předáváme praktické informace ihned použitelné v reálném životě.


Prioritně je naše Škola zaměřena na ty, kteří chtějí v realitě partnerských vztahů, aktuálních či budoucích, provést změnu.

Náplň:

- pojetí a role vědomé sexuality
v rámci vlastní etiky a morálky

- principy odpovědnosti za své vlastní chování

- komunikace v partnerství
i mimo něj

- nástroje k řešení potíží jako základ spokojenosti

- pravidla komunikace
a rozhodování

- bolest, stažení, suchost, stud, nedostatečná erekce, předčasná ejakulace, neplodnost, neznalost.
Vše má řešení.

*V průběhu jednotlivých večerů budou témata probírána tak, aby co nejvíce korespondovala s příběhy, které přinesou účastníci do skupiny.

Skvělému milování
a smysluplné partnerské komunikaci
se dá naučit

Škola je orientována na výuku zcela praktických a uchopitelných dovedností, které jsou nutné pro plné sexuální prožívání lidí žijících v těchto zeměpisných šířkách, v tomto kulturně-společenském nastavení a v této stresově a výkonově orientované době. Získané dovednosti jsou okamžitě použitelné v reálném životě

Více informací o formách a obsahu aktivit si můžete stáhnout ve formátu PDF

Pro získání aktuálních termínů konání akcí a případnou rezervaci se můžete podívat v našem rezervačním systému.

bottom of page