top of page
02C2.jpg

Latinsky "FRUERE" znamená

UŽÍVEJTE SI!

V dnešní době,
naplněné genderovou tolerancí,

je SEXUALITA i přesto
výrazně tabuizována.

Mnozí z nás ve svém reálném životě o své sexualitě neumí otevřeně komunikovat
a nedovedou projevit své sexuální touhy,  přesto očekávají,
že je jejich partneři, či partnerky,  
bezezbytku naplní.

Učili nás čtení, psaní, počítání, cizí jazyky, marketing, různé životní dovednosti a technologické postupy. 
Na sexualitu však poněkud pozapomněli.

Pojďme rozvíjet umění partnerské komunikace, zdokonalovat své dosavadní umění sexu, naučit se poznání vlastní sexuality a sexuálním dovednostem,
či řešit fyzické nebo emoční potíže.

Hlavy4.jpg

Nejsme amatéři ani šarlatáni

Problémům v sexualitě a jejich řešení se věnuje lidstvo od nepaměti. Naše Škola Vám přinese vhled a do starých i moderních metod, které jsou odborně i sociálně ověřené.

Předáváme zkušenosti vycházející z praxe. Naše dosavadní odborná průprava, životní zkušenosti ve vlastním životě a mnohaleté vedení lidí (dohromady přes 24 let) mají své prokazatelné výsledky.

01D_vpravo bez opery 2.jpg

Prostor pro učení komunikace,
sebeodpovědnosti a potěšení pro individuální 
i párové prožívání.

Večerní škola
partnerské komunikace
a sexuality

Teorie

Znalosti jsou základním hnacím prvkem seberozvoje!
Předáváme praktické informace ihned použitelné v reálném životě.
Setkání se konají v pravidelných týdenních rozestupech.
Bloky na sebe navazují. Teprve po absolvování Teorie je možné účastnit se Praxe.

Wikipedie

sexuality

obecné definice a různé pohledy
na sexualitu

Esence
sexuality

pojetí a role vědomé sexuality
v rámci vlastní etiky a morálky

Vliv
prostředí

vlivy vnějšího a vnitřního působení na sexualitu

Komunikační sebeuspokojení

obecné definice
a různé pohledy na sexualitu

Sami sobě
vládcem

principy odpovědnosti za své vlastní chování

Komunikační
znalosti

pravidla komunikace
a rozhodování

Vztahová
komunikace

komunikace v partnerství
i mimo něj

Narušené
vztahy

rozpoznání narušeného vztahu dává šanci k jeho nápravě

Řešení
potíží

nástroje k řešení potíží jsou základem spokojenosti

Speciální
přístupy

přístupy pro ty, kteří již unesou náročnější pojetí sexuality

Praxe

metody a přístupy prakticky předváděné a v praxi použitelné

Anatomie
a funkce

poznání anatomie a způsobu fungování oblastí zajišťujících potěšení je základem sexuality

Jak na TO

způsoby přípravy na milování, smysluplné poskytování
a prožívání potěšení,
vyvrcholením TO nekončí

Když TO nejde

bolest, stažení, suchost, stud, nedostatečná erekce, předčasná ejakulace, neplodnost, neznalost.
Vše má řešení.

Večerní škola je velmi intenzivní, a zároveň efektivní, způsob získávání teoretických i praktických informací v oblasti intimního partnerského spolužití a sexuality.

Probíhá zásadně prostřednictvím osobních setkání v malých skupinách do 15 lidí.
Takto jsme schopni zajistit bezpečné prostředí a dostatečnou prezentnost směrem k účastníkům.

Všechna témata jsou podávána tak, aby se jejich obsah dal využít zcela prakticky a bez zvláštních tělesných či spirituálních schopností v běžném životě.

04na vysku_edited.jpg

Mám zájem o
další informace

Po odeslání "Žádosti" budete přesměrováni na odkaz, kde si stáhnete
dalších 15 stránek materiálu s:

  • termíny a cenami

  • filosofií Školy a pro koho má škola smysl

  • podrobným popisem probíraných témat

  • podmínkami pro přihlášení do Školy

Nejbližší termíny začátku Školy jsou vypsány na únor 2023

Všemi aktivitami provází naši kmenoví lektoři společnosti FRUERE - Tereza a Milan.
Jejich činnost je postavené na společných základních principech vědomé sexuality a zároveň na rozdílnostech plynoucích z jejich zvědomělých životních zkušeností a znalostí.

IMG_0599_edited.jpg

Tereza

Sdílí s vámi všechny doposud nabyté zkušenosti a poznatky, Nejen z oblasti práce s tělem, ale i z osobních prožitků získaných na své cestě osobního růstu. Skrze propojení vědomého pohybu a dechu laskavě provází k přiblížení se a porozumění svému vlastnímu tělu. Tereza miluje život, postavený na jednoduchosti, svobodě, lehkosti a radosti. Jemná a něžná, zároveň divoká a plná humoru. 

Milan Jeep03A.jpg

Milan

Láska a sexualita jsou jako terénní auto. Buď si užijete jízdy, nebo zapadnete do bahna.
Milan je člověk, který jde přímo na věc. Jeho krédem je efektivní vedení lidí tak, aby si naplnili své potřeby v rovině osobní, vztahové i hmotné.
Jeho bezmála dvacetiletá praxe s těžkými emočními zážitky v oblasti emočních traumat a sexuality se promítá do každodenní práce s lidskými osudy.
Jako rozený provokatér, milovník doutníků a kvalitního rumu, si naplno užívá života. 

Další aktivity společnosti FREURE jsou pro vás připraveny:

Intenzivní škola teorie
a praxe partnerské komunikace a sexuality

Aktuální termíny jsou vypsány 
na únor 2023

SEXPERTI

Praktický výcvik sexuality
 

 

Týdenní pobyty připravujeme
na léto 2023

Tajemná noc

Noční tématické paktikum

 

Pondělní noci připravujeme
od února 2023

bottom of page