top of page

Komunikační magie

Podívejte se hlouběji do svého partnerského života a pochopíte, jak důležité je komunikovat se svým partnerem o svých pocitech, touhách a očekáváních.

V tomto workshopu se naučíte, jak efektivně komunikovat ve svých intimních vztazích, jak překonat překážky v komunikaci a jak může smysluplná komunikace zlepšit vaše intimní dovednosti.

Obsah:
"Mluvíte o tom? Klíč k smysluplné intimní komunikaci."

  • Jak efektivně sdělovat své touhy, potřeby a hranice?

  • Překonání bariér a nedorozumění v intimní komunikaci.

  • Praktické cvičení na posílení důvěry a pochopení mezi partnery.

  • Použití komunikace pro další rozvoj sexuality.

bottom of page