top of page
06pastel03cerna.jpg

Užívat si,
je naše povinnost

V dnešní době,
naplněné genderovou tolerancí,

je SEXUALITA i přesto
výrazně tabuizována.

Mnozí z nás ve svém reálném životě o své sexualitě neumí otevřeně komunikovat
a nedovedou projevit své sexuální touhy,  přesto očekávají,
že je jejich partneři, či partnerky,  
bezezbytku naplní.

Učili nás čtení, psaní, počítání, cizí jazyky, marketing, různé životní dovednosti a technologické postupy. 
Na sexualitu však poněkud pozapomněli.

Pojďme rozvíjet umění partnerské komunikace, zdokonalovat své dosavadní umění sexu, naučit se poznání vlastní sexuality a sexuálním dovednostem,
či řešit fyzické nebo emoční potíže.

Hlavy4.jpg

Nejsme amatéři ani šarlatáni

Problémům v sexualitě a jejich řešení se věnuje lidstvo od nepaměti. Naše Škola Vám přinese vhled a do starých i moderních metod, které jsou odborně i sociálně ověřené.

Předáváme zkušenosti vycházející z praxe. Naše dosavadní odborná průprava, životní zkušenosti ve vlastním životě a mnohaleté vedení lidí (dohromady přes 24 let) mají své prokazatelné výsledky.

Všemi aktivitami provází naši kmenoví lektoři společnosti FRUERE - Tereza a Milan.
Jejich činnost je postavené na společných základních principech vědomé sexuality a zároveň na rozdílnostech plynoucích z jejich zvědomělých životních zkušeností a znalostí.

IMG_8794.jpg

Tereza

Sdílí s vámi všechny doposud nabyté zkušenosti a poznatky, Nejen z oblasti práce s tělem, ale i z osobních prožitků získaných na své cestě osobního růstu. Skrze propojení vědomého pohybu a dechu laskavě provází k přiblížení se a porozumění svému vlastnímu tělu. Tereza miluje život, postavený na jednoduchosti, svobodě, lehkosti a radosti. Jemná a něžná, zároveň divoká a plná humoru. 

Milan Jeep03A.jpg

Milan

Láska a sexualita jsou jako terénní auto. Buď si užijete jízdy, nebo zapadnete do bahna.
Milan je člověk, který jde přímo na věc. Jeho krédem je efektivní vedení lidí tak, aby si naplnili své potřeby v rovině osobní, vztahové i hmotné.
Jeho bezmála dvacetiletá praxe s těžkými emočními zážitky v oblasti emočních traumat a sexuality se promítá do každodenní práce s lidskými osudy.
Jako rozený provokatér, milovník doutníků a kvalitního rumu, si naplno užívá života. 

bottom of page