top of page

Partnerská komunikace
a sexualita

vzdělávání / semináře / workshopy /přednášky / výcviky

Wikipedie
sexuality

V bloku Wikipedie sexuality se zabýváme obecným pohledem na současnou sexualitu a nastavujeme si společný jazyk, kterým budeme vzájemně komunikovat.

Esenece sexuality

V oblasti Esence sexuality se dotkneme pojetí vědomé sexuality. Rozebereme rozdíly mezi vědomými a nevědomými přístupy k roli sexuality v lidském životě a budeme zjišťovat, jak moc velké rozdíly vytváří jednotlivé přístupy v našem potěšení či prožívání.

Vliv prostředí

Témata Vlivu prostředí nás již zavedou do oblasti působení vnějších a vnitřních vlivů prostředí na sexualitu a sexuální prožívání. Často diskutovanými tématy je minulý, avšak mnohdy i v současnosti reálný, vliv rodiny, ze které jsme vzešli. Pokud jsme bezpodmínečně přijali pohledy svých rodičů a používáme je dodnes, může nám to způsobovat partnerské potíže. A co teprve, když se k tomu přidá někdo z původní rodiny našeho protějšku. 

Komunikační
sebeuspokojení

Zvládání základních komunikačních dovednosti by mělo být samozřejmou podmínkou, pokud se chceme pouštět do komunikace s někým jiným.

Potřebujeme převzít odpovědnost za své nastavení sexuality. Nikdo z okolí to za nás neudělá. A pokud mu to dovolíme, můžeme se rozloučit s poznáváním a naplňováním svých vztahových a sexuálních tužeb a potřeb.

Vztahová
komunikace

Nyní začne jít do tuhého. Na vztahovou komunikaci totiž nejsme sami. Vztah je minimálně o dvou účastnících.

Vztahy

Asi nejdiskutovanější oblast v životě lidském. Sexualita vytváří vztahy nejen v našem soukromém životě, vytváří je i v prostředí pracovním. Zvládat je mnohdy vyžaduje značnou dávku znalostí a ovládání.  Na to potřebujeme určité osobní zdroje. Ty však můžeme ztratit, pokud se začne promítat narušený osobní vztah do práce, či nespokojenost v pracovním poli do fungování partnerského systému. Vzniká tím začarovaný kruh, jehož důsledky se mohou významně projevovat v kvalitě partnerského vztahu, sexualitě i sexu.

Řešení potíží

Mnoho zátěžových situací vzniká tím, že se partneři baví o své minulost a jsou schopni si vyčítat mnoho let staré prohřešky. Jediným možným směrem ke vzájemnému sblížení je však orientace na řešení.

Základem řešení potíží je poznání a následné sdělování vlastních potřeb. A to jak v partnerské sexualitě, tak ve vzájemném soužití. Často se bojíme, že partner/ka se našich potřeb zaleknou, či je odsoudí, a jejich láska k nám bude narušena. Nebo se s námi pohádají.

Psychosomatika

Na závěr TEORIE se podíváme na speciality, díky nimž můžeme rozklíčovat, kde jsou příčiny a následné řešení partnerských a sexuálních zátěží.

 

Psychosomatické přístupy v řešení fyzických potíží začínají již pozvolna pronikat do běžného života lidí. Součástí těchto přístupů jsou však i poměrně málo známé psychosomatické procesy sexuálního chování a fyzických potíží urogenitálního systému mužů a žen. Znalost vzájemného provázání emočních zátěží a fyzických, nebo psychických, potíží může být jedním za dalších pohledů na řešení partnerských vztahů i s aspekty souvisejícími.

bottom of page