top of page
01D_vpravo bez opery 2.jpg

Prostor pro učení komunikace,
sebeodpovědnosti a potěšení pro individuální 
i párové prožívání.

Večerní škola
partnerské komunikace
a sexuality

Teorie

Znalosti jsou základním hnacím prvkem seberozvoje!
Předáváme praktické informace ihned použitelné v reálném životě.
Setkání se konají v pravidelných týdenních rozestupech.
Bloky na sebe navazují. Teprve po absolvování Teorie je možné účastnit se Praxe.

Wikipedie

sexuality

obecné definice a různé pohledy
na sexualitu

Esence
sexuality

pojetí a role vědomé sexuality
v rámci vlastní etiky a morálky

Vliv
prostředí

vlivy vnějšího a vnitřního působení na sexualitu

Komunikační sebeuspokojení

obecné definice
a různé pohledy na sexualitu

Sami sobě
vládcem

principy odpovědnosti za své vlastní chování

Komunikační
znalosti

pravidla komunikace
a rozhodování

Vztahová
komunikace

komunikace v partnerství
i mimo něj

Narušené
vztahy

rozpoznání narušeného vztahu dává šanci k jeho nápravě

Řešení
potíží

nástroje k řešení potíží jsou základem spokojenosti

Speciální
přístupy

přístupy pro ty, kteří již unesou náročnější pojetí sexuality

Praxe

metody a přístupy prakticky předváděné a v praxi použitelné

Anatomie
a funkce

poznání anatomie a způsobu fungování oblastí zajišťujících potěšení je základem sexuality

Jak na TO

způsoby přípravy na milování, smysluplné poskytování
a prožívání potěšení,
vyvrcholením TO nekončí

Když TO nejde

bolest, stažení, suchost, stud, nedostatečná erekce, předčasná ejakulace, neplodnost, neznalost.
Vše má řešení.

Večerní škola je velmi intenzivní, a zároveň efektivní, způsob získávání teoretických i praktických informací v oblasti intimního partnerského spolužití a sexuality.

Probíhá zásadně prostřednictvím osobních setkání v malých skupinách do 15 lidí.
Takto jsme schopni zajistit bezpečné prostředí a dostatečnou prezentnost směrem k účastníkům.

Všechna témata jsou podávána tak, aby se jejich obsah dal využít zcela prakticky a bez zvláštních tělesných či spirituálních schopností v běžném životě.

bottom of page